دستگاه ثبت شماره مشتری

دستگاه ثبت شماره مشتری   دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان – لوکس، ساده! اما قدرتمند شناسایی مشترکین ورودی و شناختن آنها و چیزی که آنها می خواهند، می تواند به یک بازاریابی تاثیر گذار کمک کند، شما هم امروز به جمع کسب و کارهای موفقی بپیوندید که در ابتدای ورود مشتری و انتهای خرید، شماره […]

چرا باید یک وب سایت حرفه ای داشت؟

چرا باید برای حرفه ی خود وب سایت داشته باشیم؟   شاید شنیده باشید که امروزه باید در هر شغل و  حرفه ای که هستید برای خود وب سایتی داشته باشید، می خواهیم در این پست این   موضوع را بررسی کنیم.   امروزه مشتریان اولین جایی که به دنبال محصولات مورد نیاز خود می […]